Chore dziecko, to zmartwiony rodzic. W takiej sytuacji chcemy się opiekować naszą pociechą. Nie zawsze możemy, bo różnie pracodawca do tego podchodzi, pamiętajmy jednak, że prawo gwarantuje nam- rodzicom i opiekunom zasiłek opiekuńczy, dzięki któremu mamy możliwość opieki nad chorym dzieckiem.

Kto może dostać zasiłek opiekuńczy?

Każdy, kto spełni oba poniższe warunki:

 1. nie możesz pracować, ponieważ opiekujesz się chorym dzieckiem i:
  • jesteś jego rodzicem,
  • jesteś jego rodzicem adopcyjnym,
  • jesteś jego rodzicem zastępczym,
  • jesteś jego opiekunem prawnym,
  • nie jest to twoje dziecko, ale wychowujesz je i utrzymujesz,
 2. masz ubezpieczenie chorobowe i:
  • jesteś pracownikiem (masz umowę o pracę),
  • jesteś zleceniobiorcą (masz umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, także jeśli pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, na przykład jesteś nianią),
  • współpracujesz ze zleceniobiorcą,
  • wykonujesz pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (czyli pracujesz w domu i na przykład składasz długopisy, szyjesz, tworzysz biżuterię pasmanteryjną z filcu),
  • prowadzisz działalność pozarolniczą albo współpracujesz z taką osobą,
  • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • odbywasz karę pozbawienia wolności albo jesteś osobą tymczasowo aresztowaną i masz skierowanie do pracy,
  • jesteś osobą duchowną,
  • odbywasz służbę zastępczą.
Prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców — ten, który złoży wniosek.

Nie dostaniesz zasiłku, jeśli inne osoby z rodziny, z którymi mieszkasz, mogą opiekować się chorym dzieckiem. Zasada ta nie obowiązuje — jeśli dziecko ma mniej niż 2 lata.

Zasiłek przysługuje w wymiarze:

 • 60 dni w roku kalendarzowym jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem, które ma mniej niż 14 lat,
 • 14 dni w roku kalendarzowym jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat.

Pamiętaj:  Liczba dni nie zmienia się niezależnie od tego, ile masz dzieci pod opieką.

Wysokość zasiłku:

Za okres „zwolnienia na chore dziecko” przysługuje Ci 80% podstawy wymiaru zasiłku:

 • Jeśli jesteś pracownikiem — to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Od tej kwoty odejmij składki na ubezpieczenia społeczne w części, którą opłacasz.
 • Jeśli nie jesteś pracownikiem — to twój przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Od tej kwoty odejmij jeszcze jej 13,71 %.

Jeśli masz ubezpieczenie chorobowe krócej niż 12 miesięcy — wtedy podstawę wymiaru zasiłku wylicza się na podstawie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą pozarolniczą lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną, dotyczą cię inne szczególne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

Aby otrzymać zasiłek należy :

 • Złożyć zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA) do 7 dni od jego wystawienia.
 • Złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy (ZUS Z-15) niezwłocznie. Możesz też złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Masz na to czas  do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek.
 • Złożyć zaświadczenie płatnika składek jeśli wiesz, że to ZUS wypłaci ci zasiłek:
  • ZUS Z-3  jeśli jesteś pracownikiem,
  • ZUS Z-3b jeśli:
   • masz pozarolniczą działalność,
   • współpracujesz z osobą ubezpieczoną, która ma pozarolniczą działalność,
   • osobą duchowną,
  • ZUS Z-3a w pozostałych przypadkach,

 

 • Mniej przy sobie ksero dokumentu tożsamości  na przykład dowodu osobistego albo paszportu  jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Gdzie należy złożyć komplet dokumentów?

 • u płatnika składek na przykład u twojego pracodawcy jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 pracowników,
 • u płatnika składek albo w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek jeśli płatnik zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Zaświadczenie lekarskie złóż u płatnika składek,
 • w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek jeśli masz własną działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną.

Czas oczekiwania na wypłatę zasiłku:

Zasiłek dostaniesz do 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów.

źródło: obywatel.gov.pl

 

Poprzedni artykułPolka w Anglii po Brexicie
Następny artykułTam dom Twój, gdzie serce Twoje