Stowarzyszenia korzystają z różnych źródeł finansowania swojej działalności, mimo że wydaje się ich bardzo wiele, problemy finansowe są przeszkodą hamującą ich rozwój lub nawet przyczyną zakończenia działań.

Źródła finansowania stowarzyszeń:

 • Składki członkowskie,
 • dotacje ze środków publicznych i prywatnych,
 • darowizny (pieniężne i dary rzeczowe),
 • sponsoring,
 • odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ( jeśli Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego),
 • zbiórki publiczne, kampanie,
 • nawiązki sądowe,
 • działalność odpłatna pożytku publicznego,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • spadki, zapisy,
 • inne źródła: kredyty, pożyczki.

Dotacje ze środków publicznych i prywatnych

Najpoważniejszym źródłem finansowania organizacji pozarządowych są dotacje (granty), które są przyznawane przez samorządy, administrację publiczną i źródła prywatne.

Gdzie ich szukać?

 1. Żywiec Zdrój –program „Po stronie natury” prowadzony przez Żywiec Zdrój wspólnie z Partnerami, od 2009 roku przełożył się na realne działania w zakresie dbałości o przyrodę. W ramach programu posadzono 5 milionów drzew, zrealizowano 100 projektów grantowych i odnowiono blisko 500 km szlaków turystycznych. Przejdź na stronę
 1. Lider Animator – Obudź Swoje Ciało ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej Polaków poprzez wyszukiwanie i propagowanie liderów aktywności fizycznej oraz finansowe wsparcie realizacji ich projektów. Przejdź na stronę
 1. NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze oraz sponsoruje stypendia, w wyniku których powstają nowe wytyczne dotyczące żywienia w zakresie: żywienia niemowląt i dzieci, zapobiegania chorobom i promocji zdrowia. Przejdź na stronę
 1. Fundacja Banku Zachodniego WBK – Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości. Przejdź na stronę
 1. Fundacja Kulczyk Foundation – Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną to tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los. Przejdź na stronę
 1. Fundacja AVIVA – W 2014 roku zainaugurowaliśmy konkurs grantowy „To dla mnie ważne”, którego celem jest wsparcie różnorodnych inicjatyw społecznych. Na początek skupiamy się na działaniach wspierających rodziców w wychowaniu małych dzieci. Przejdź na stronęaviva
 2. Fundacja Dbam o Zdrowie – DOZ Fundacja dbam o zdrowie  powstała w 2007 r. po to by niwelować bariery w dostępie do leków w Polsce. Problem ten dotyka nie tylko osoby w starszym wieku, cierpiące na wiele schorzeń, lecz coraz częściej dzieci i osoby młode: matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, osoby cierpiące na choroby przewlekłe. Przejdź na stronę
 3. Capgemini – Inwestujemy w dobre pomysły – wspiera społeczne inicjatywy pracowników ze wszystkich biur Capgemini w Polsce. W ramach programu pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie na zgłoszone przez siebie projekty społeczne, których beneficjentami jest szeroko rozumiana społeczność lokalna (np. przedszkole, dom dziecka, klub seniora, schronisko dla zwierząt).Przejdź na stronę
 1. Fundacja Górażdże – Aktywni w Regionie – rozpoczęła działalność na początku 2012 roku. Jej  założycielami są trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement SA, Górażdże Kruszywa sp. z o.o. i Górażdże Beton Sp. o.o.  Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których prowadzą swoją działalność Fundatorzy, czyli spółki Grupy Górażdże, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA.Przejdź na stronęing
 2. Fundacja BGK – realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Została powołana w 2004 roku, w 80. rocznicę powstania BGK. Patronem fundacji jest Jan Kanty Steczkowski, pierwszy prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, działacz gospodarczy i polityk.Przejdź na stronę
 1. Fundacja MarcoPomaga – Naszą misją jest jak najszersza konsekwentna i długofalowa pomoc wszystkim potrzebującym. Obowiązkiem Organizacji MARCO jest niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie nie z własnej winy zastajemy sytuację trudną i wymagającą naszego wsparcia.Przejdź na stronę
 1. Fundacja Neuca – powstała w 2013 roku. Jej powołanie i aktywność stanowią naturalną kontynuację działań społecznych Grupy NEUCA, która od ponad 20 lat funkcjonuje w obszarze ochrony zdrowia w Polsce i postrzega zdrowie społeczne jako podstawowy wymiar swojej odpowiedzialności względem społeczeństwa.Przejdź na stronę

Kolejny artykuł dotyczący źródeł finansowania Stowarzyszeń już wkrótce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 5 =