Drodzy rodzice, czy zastanawialiście się kiedyś w jakim celu Wasze dzieci uczęszczają w ogóle do przedszkola?

Pewnie niejeden z Was powiedziałby, że jest to jego obowiązek. Racja, lecz warto zadać sobie pytanie: Co zyskują na tym Wasze pociechy?

Okazuje się, iż przedszkole zarówno w aspekcie rzeczowym, jak i podmiotowym, pełni wiele kluczowych funkcji w życiu młodego człowieka, zaraz za domem rodzinnym. Dzieci ulegają w nim socjalizacji wtórnej kształtując swój charakter, zainteresowania i zaradność życiową.

Dzięki obcowaniu z rówieśnikami i nauczycielami przyswajają wiedzę na temat otaczającego ich świata, odmienności upodobań, preferencji, poglądów i predyspozycji.

Do ważnej roli przedszkola należy także integracja społeczna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wyrównywanie szans. Uwrażliwienie ich na krzywdę innych, na ich niedoskonałości, trudności czy ograniczenia. Dzięki społeczności przedszkolnej dzieci przekonują się do zasadności niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. A to w dzisiejszych czasach przecież bardzo ważne.

Dla maluchów przedszkole to prawdziwa szkoła przygotowująca do życia, funkcjonowania w nim. To tutaj zaczynają one postrzegać pierwsze autorytety, po raz pierwszy budują swoją pozycję na tle grupy, zajmują różne role, uczą się zdrowej rywalizacji.

Nasuwa się pytanie : Gdzie w takiej małej główce tyle miejsca na wszystkie umiejętności? Kompetentni pedagodzy mają na to złoty środek. Otóż nic, na tym etapie rozwoju człowieka, nie motywuje do aktywności i nauki  tak, jak zabawa. Jej trafny dobór w połączeniu z wiedzą merytoryczną i praktyką, pozwala dziecku nauczyć się poprzez przeżywanie naturalnej przyjemności.

Z pewnością sprzyja to prawidłowemu rozwojowi psychomotorycznemu, a z nim zaspokajaniu potrzeb.

Podsumowując można wnioskować, że decyzja, odpowiedni wybór i zapewnienie miejsca w przedszkolu leży w gestii rodziców lub opiekunów dziecka. Jest to dobra motywacja do stworzenia mu  optymalnych możliwości naturalnego rozwoju. Bo bez wątpienia każdy odpowiedzialny rodzic chciałby, by jego dziecko czerpało jak najwięcej ze swojego dzieciństwa, prawda?

 

Terapeuta pedagogiczny                                                                                                       mgr Roksana Mrowca

Niepubliczny Dwujęzyczny Punkt Przedszkolny Kukuruku

 

Źródła:
 1. Materiały do nauczania psychologii, red. W. Wołoszynowa, seria II, tom 9, PWN, Warszawa
2. E. Franus, Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia, NIK, Warszawa 1985
3. J. Kopczyńska-Sikorska, Perspektywy rozwoju wychowania przedszkolnego w XXI wieku –    wystąpienie z konferencji OMEP 2000 r. )

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + two =