Rząd przyjął projekt ustawy dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i które ukończyły 60 lat.  Projekt obejmuje również ojców, którzy poświęcili się opiece i nie pracowali na etacie.

Nowe świadczenie ma obowiązywać od 01.03.2019 roku

Minister Elżbieta Rafalska – Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia – mówiła minister Rafalska na antenie TVP Info.

Komu będzie przysługiwała emerytura dla matek?

  • osobie, która nie posiada dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania bądź ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury,
  • świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat,
  • świadczenie będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej, spełniającej kryterium urodzenia i wychowania albo wychowania co najmniej czwórki dzieci. Przez dziecko projektodawca rozumie dziecko własne lub swojego współmałżonka lub dziecko przysposobione,
  • emerytura dla matek nie będzie z kolei przysługiwała osobom, które sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, bądź ją ograniczył, a także tym, którzy długotrwale nie wychowywali dzieci ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

 

Źródło: dziennikzachodni.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × one =