Dziś  ( 30.12.3015) Sejm przyjął poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Wprowadzone w ustawie zmiany zakładają:

  • przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich
  • prawo do edukacji w szkole dla sześciolatków na wniosek rodziców
  • odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla sześciolatków
  • dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

Zgodnie z nowelizacją w miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich.Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią rodzice. W ustawie pozostawiony został zapis, zgodnie z którym dzieci trzyletnie prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają od 1 września 2017 r.

Przygotowanie przedszkolne

  • Zmiana ustawy przewiduje, że od nowego roku szkolnego dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Nowelizacja ma też umożliwić rodzicom dzieci sześcioletnich, którzy w tym roku szkolnym posłali je do I klasy, ponowne zapisanie ich do klasy pierwszej w przyszłym roku. Rodzice będą mieli czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca. Dziecko, którego rodzice tak zdecydują, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promocji do klasy II. Do końca roku szkolnego będzie obowiązane kontynuować naukę w klasie I lub korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, albo w oddziale przedszkolnym.

0008640271Y-565x849

 

Nikt w tej ustawie nikomu niczego nie zakazuje, ustawa stwarza wolność i możliwości – podkreśliła minister edukacji narodowej Anna Zalewska nawiązując do decyzji rodziców w sprawie wieku, w którym ich dzieci rozpoczynają edukację. Podkreśliła, że proponowane w projekcie zapisy przewidują najprzeróżniejsze sytuacje. – Chcemy wspierać rodziców, dzieci, nauczycieli i organy prowadzące w tym, by ten proces jak najszybciej odwrócić, bo to co zrobił poprzedni rząd z sześciolatkami to była katastrofa – dodała mówiąc o powrocie do wcześniejszych rozwiązań. – Chcemy w tym wesprzeć samorządy i zapraszamy do debaty” – podkreśliła.

 

Warto przypomnieć, że stopniowe obniżanie wieku obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat trwało w Polsce od 2009 r. Przez pierwszych pięć lat decyzję o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku sześciu czy siedmiu lat, podejmowali rodzice. 1 września tego roku po raz pierwszy do I klasy szkoły podstawowej poszedł obowiązkowo cały rocznik dzieci sześcioletnich, czyli urodzonych w 2009 r. Rok wcześniej – we wrześniu ub. roku – obok siedmiolatków do I klas obowiązkowo poszła połowa rocznika sześciolatków.

 

źródło: www.tvn24.pl, www.men.gov.pl