Od 1 kwietnia rodziny będą mogły składać wnioski o przyznanie im świadczeń w programie  Rodzina 500+ (tzw. świadczenie wychowawcze). Ich wypłata będzie  uzależniona od tego, w jakim tempie z analizą wniosków uporają się samorządy.

→W 2016 roku wnioski będzie można składać przez trzy miesiące (od kwietnia do września).

→W 2016 roku samorząd będzie miał czas do trzech miesięcy od przyjęcia        wniosku, aby wydać decyzję o przyznaniu świadczenia.

Rodziny zainteresowane udziałem w programie 500+ będą musiały ponawiać wnioski i składać je raz w roku.

Ponieważ wiemy, że uprawnionych będzie 2,7 mln rodzin i 3,7 mln dzieci, to przyjmujemy tylko w jednym roku rozwiązanie, że wnioski można składać 3 miesiące, a świadczenie będzie liczone wstecz. Również samorząd, żeby to obsłużyć – wyjątkowo w tym pierwszym roku – będzie miał dłuższy czas na wydanie decyzji. Finalizujemy pracę nad projektem 500+ i zaczynamy zajmować się częścią logistyczną i sprawnością funkcjonowania projektu. 

Normalny tryb rozpatrzenia wniosku to miesiąc, ale ponieważ tych wniosków będzie dużo, bo spodziewamy się olbrzymiej liczby, to wyjątkowo w 2016 roku samorząd będzie miał 3 miesiące. Być może zacznie się to od przyjmowania wniosków, które dotyczą pierwszego dziecka, ale to rzecz techniczna – tego nie reguluje ustawa, to samorząd będzie regulował tę wypłatę“- oznajmiła w wywiadzie dla serwisu wPolityce.pl Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Lista potrzebnych dokumentów:

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Pobierz: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W Pierwszej  część wniosku trzeba wpisać dane osobowe wnioskodawcy i jego dzieci. Druga część to oświadczenie, które należy wypełnić zgodnie z prawdą. Urząd pyta nas m.in. o to, czy dzieci nie są umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, szkole wojskowej, które zapewniają całodobowe utrzymanie. W takim przypadku świadczenie wychowawcze nie przysługuje. Pieniądze nie należą się także emigrantom.

  • Oświadczenia o dochodach członków rodziny (PIT-y urząd otrzyma od urzędu skarbowego).

Pobierz: Oświadczenie o dochodach członków rodziny

Przed obliczeniem dochodu należy bardzo uważnie przeczytać załączone pouczenie. Jest ono bardzo drobiazgowe – urząd pyta w nim o otrzymywane zasiłki, renty, alimenty, stypendia, nieopodatkowane diety, zarobek z tytułu wynajmu pokoi, wszelką pomoc materialną.

  • Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.

Pobierz: Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowany podatku dochodowym.

Pobierz: Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie ryczałtu

  • Orzeczenia, wyroki sądowe o ustaleniu opiekuna prawnego, o alimentach, odpis urodzenia dziecka, gdy ojciec jest nieznany.
  • Dowody na płacenie alimentów komuś spoza rodziny.
  • Pismo z policji, jeśli małżonek zaginął.
  • Zaświadczenia z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego.
  • Umowy dzierżawy.
  • Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka urząd otrzyma od starosty.

Uwaga: potrzebne będą kopie dokumentów uwierzytelnione przez notariusza lub urząd, który wydał dokument.

 

W Opolu obsługą programu będzie zajmować się Miejskie Centrum Świadczeń    (ul. Ozimska 19, 8p.), w którym zorganizowany zostanie Dzień Otwarty, aby mieszkańcy mogli uzyskać więcej informacji na temat nowego świadczenia. Termin Dnia Otwartego zostanie podany do wiadomości na stronie www.opole.pl .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 4 =