Czy wiecie, że Opolszczyzna jest najszybciej wyludniającym się województwem w kraju???

 • Województwo opolskie liczy ok 1 mln mieszkańców. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w 2011 r. wskazują, iż w regionie zamieszkuje 1016,2 tys. osób, z czego 17% jest w wieku przedprodukcyjnym, 65,6% w wieku produkcyjnym oraz 17,4% w wieku poprodukcyjnym. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym jest w Opolskiem najniższy spośród wszystkich województw.
 • Liczba mieszkańców Opolszczyzny wstrząsająco spada. Obecnie wynosi 1007 tysięcy (dane z czerwca 2013 r.) Według prognoz w 2035 roku spadnie do 897 tysięcy, o około 12 proc. To tak, jakby zniknęło miasto wielkości Opola!
 • W naszym województwie rodzi się najmniej dzieci w kraju. W latach 80-tych ubiegłego wieku na każdy tysiąc mieszkańców rodziło się około 20 dzieci. Obecnie- nie więcej niż 9-10. Stale rośnie liczba zgonów. W 2012 roku dzietność kobiet była u nas najniższa spośród wszystkich województw – 100 kobiet rodziło średnio 115 dzieci, czyli znacznie poniżej granicy prostej zastępowalności pokoleń
 • Ponadto wielu mieszkańców regionu wyjeżdża za granicę.

Aby przeciwdziałać tej tendencji nasze regionalne władze opracowały projekt Specjalnej Strefy Demograficznej. To pierwszy i jedyny taki projekt w kraju.
Program SSD został podzielony na 4 pakiety tematyczne:

 • Pakiet I Praca to bezpieczna rodzina: dotyczy rynku pracy, przede wszystkim bezpieczeństwa zatrudnienia, społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększania atrakcyjności i liczby miejsc pracy, a także wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców i aktywności inwestycyjnej,
 • Pakiet II Edukacja a rynek pracy: skupia się na dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz wzrostu umiejętności praktycznych uczniów i studentów,
 • Pakiet III Opieka żłobkowo-przedszkolna: zakłada zwiększanie dostępu do usług żłobkowo-przedszkolnych, rozwoju infrastruktury przyjaznej dzieciom i ich rodzicom/opiekunom oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
 • Pakiet IV Złota jesień: zwiększania dostępu do usług dla osób starszych oraz aktywizacji tej grupy społecznej.

Nierozłączną częścią Programu mają być Inicjatywy wspierające, które uzupełniają pakiety i pośrednio wpływają na każdy z nich, skierowane bezpośrednio do rodzin i osób starszych. Mają one na celu wsparcie i wzmocnienie kondycji rodzin, tj.:

 • Opolska Karta Rodziny i Seniora, której głównym założeniem jest tworzenie przyjaznego klimatu dla rodziny poprzez wprowadzenie systemu zniżek dla rodzin i seniorów.
 • Wspieramy rodzinę to z kolei kompleks działań wspierających rodziny, rodziny zastępcze, młodzież opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej, czy rozwój lokalnej sieci ośrodków wsparcia psychoedukacyjnego i terapeutycznego rodziny,
 • Kierunek Opolskie, to inicjatywa, której głównym celem jest powrót i udana reintegracja społeczna i zawodowa migrantów.

Pierwszą inicjatywą wprowadzoną dotychczas w życie jest Opolska Karta Rodziny i Seniora

Jakie działania SSD? Co udało się zrealizować w ramach wyżej wymienionych pakietów?
Jakie działania są jeszcze w planach? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie na stronie www.ssd.opolskie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 11 =