Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu informuje: “od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zmiana art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty świadczenia.

Świadczenia wówczas przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. Świadczenia w wysokości niższej niż 20 zł nie wypłaca się.

Ważne!
Osoby, którym odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego na bieżący okres zasiłkowy 2015/2016, mogą ponownie złożyć wniosek o ustalenia prawa do przedmiotowego świadczenia, na podstawie której Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu ponownie ustali prawo do świadczeń rodzinnych, poczynając od miesiąca złożenia wniosku”

źródło: mcs.opole.pl