2 stycznia 2016 roku weszła nowelizacja Kodeksu Pracy, a wraz z nią nowe przepisy dotyczące niektórych uprawnień rodzicielskich:

 • zlikwidowano dodatkowy urlop macierzyński- został on połączony z urlopem rodzicielskim-

  przy urodzeniu jednego dziecka do wykorzystania jest 32 tygodnie, przy urodzeniu co najmniej dwóch- 34 tygodnie. Obecnie przez pierwsze 6 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) lub 8 tygodni (w przypadku urodzenia więcej niże jednego dziecka) rodzic dostanie zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia. Chyba że matka dziecka zadeklaruje, że przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie pobierać zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia.  Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać w czterech częściach. Wniosek o wykorzystanie w całości urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego należy złożyć w terminie do 21 od dnia porodu, natomiast jeżeli zdecydujemy się w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego- że chcemy korzystać z urlopu rodzicielskiego- mamy czas do 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu na złożenie wniosku.

 • zmieniono zasady korzystania z urlopu wychowawczego

  – obecnie aż do ukończenia roku, w którym dziecko kończy 6 lat można skorzystać z urlopu (można go podzielić na 5 części), w tym celu należy złożyć wniosek co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego.

 • wprowadzono zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego

  – urlop w wymiarze dwóch tygodni, ojciec będzie mógł wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach (nowość; każda część w wymiarze tygodnia), ponadto ma czas na wykorzystanie urlopu- do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia (dotychczas- do roku).

 • zmieniono zasady korzystania z “opieki nad dzieckiem”- 

  w ciągu roku możemy wykorzystać dwa dni lub 16 godzin (czyli możemy wybierać godziny).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + sixteen =