Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Gdzie uzyskać:

Opole, ul. Ozimska 19 (VII piętro), Sala Obsługi Klienta, tel. 77-44-35-700 do 701, e-mail: bok@mcs.opole.pl

Warunek:

WARUNEK 1
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny. Przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im (przyznany wyrokiem sądu) lokal zamienny lub socjalny.

WARUNEK 2
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie nie przekracza 125% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy kwota nadwyżki dochodu nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego. Wysokość najniższej emerytury uwzględnia się w kwocie obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 01.03.2016 roku kwota najniższej emerytury brutto:

  • 100% – 882,56 zł
  • 125% – 1 103,20 zł
  • 150% – 1 323,84 zł
  • 175% – 1 544,48 zł
  • 2% – 17,65 zł

WARUNEK 3
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Wymagane dokumenty znajdziesz TUTAJ:  http://www.mcs.opole.pl/p,70,dodatek-mieszkaniowy

Źródło:.mcs.opole.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =