Bilans zdrowia to jedno z najważniejszych badań profilaktycznych, które pozwala wykryć nie tylko wady postawy, płaskostopie, wady wymowy ale także np. zespół leniwego oka – schorzenie, które trzeba leczyć pilnie u dzieci, które rozpoczynają naukę czytania.

Terminy wykonywania badań przesiewowych i bilansów zdrowia oraz zakres przeprowadzanych badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Kiedy wybrać się z dzieckiem na bilans zdrowia i czego możemy się spodziewać na takiej wizycie?

1-4 tydzień życia

Porada patronażowa lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, obejmująca badanie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badania przedmiotowego w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

 2-6 miesiąc życia

(w terminach odpowiadających szczepieniom ochronnym)

Lekarz sprawdzi m.in. stan neurologiczny dziecka, u chłopców zbada obecność jąder w mosznie, przeprowadzi test rozwoju reakcji słuchowych – w przypadku nieprawidłowego wyniku testu lub stwierdzenia przynależności do grupy ryzyka uszkodzenia słuchu skierowanie do specjalistycznej diagnostyki audiologicznej lub foniatrycznej; zbada czy nie ma wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.

9 miesiąc życia

Lekarz zbada tempo rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego; oceni wykonanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień; przeprowadzi test rozwoju reakcji słuchowych.

12 miesiąc życia

Lekarz zbada tempo rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego; oceni wykonanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień; przeprowadzi test rozwoju reakcji słuchowych; oceni obecność nowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; zmierzy ciśnienie tętnicze krwi.

 2 lata

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in. określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI), i psychomotorycznego oraz przebytych schorzeń; testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocenę rozwoju mowy; test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza.

 4 lata

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in. ocenę obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI), psychomotorycznego i społecznego; ocenę higieny jamy ustnej.

 5 lat

(u dziecka 5-letniego nieodbywającego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego)

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in. badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI), psychomotorycznego i społecznego, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.


measure-tape-1425217-639x577

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

(w przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej)

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in. badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:

 1.  rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
 2. rozwoju psychomotorycznego;
 3. mowy;
 4. lateralizacji;
 5. układu ruchu;
 6. jamy ustnej;
 7. u chłopców – obecności jąder w mosznie i wad układu moczowo-płciowego;
 8. wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
 9. wykrywanie zeza (Cover test, test Hirschberga);
 10. wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
 11. pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 12. badanie lekarskie specjalistyczne i diagnostyczne w razie potrzeby;
 13. podsumowanie badania, z określeniem zdrowotnej dojrzałości szkolnej i kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) oraz ewentualnego problemu zdrowotnego.

 Klasa III szkoły podstawowej

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in.:

 1.  wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
 2. wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i widzenia barw;
 3. podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego; poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

Klasa I gimnazjum

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in.:

 1.  wykrywanie zaburzeń słuchu (badanie orientacyjne szeptem); pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
 2. badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
 3. podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa wzrastania oraz dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego.

 Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in. podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego.

 Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19. roku życia

Profilaktyczne badanie lekarskie obejmuje m.in.:

 1.  wywiad od ucznia, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych;
 2. analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy;
 3. analizę innej dostępnej indywidualnej dokumentacji medycznej;
 4.  podsumowanie wyników badania, z określeniem ewentualnego problemu zdrowotnego oraz sugestii i rad dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu, przyszłego rodzicielstwa, prozdrowotnego stylu życia, w tym aktywności fizycznej.

źródło: nfz.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 8 =