Z dniem 1 stycznia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci. Jest on kontynuacją działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie Powrót do zatrudnienia.

Celem projektu jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy chcą wrócić na rynek pracy.

 • W celu zapewnienia  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu opłacać będzie koszty utrzymania miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub koszt zatrudnienia opiekuna dziennego.
 • W projekcie mogą uczestniczyć rodzice, którzy spełniają łącznie warunki
  • są rodzicami dzieci do lat 3, zamieszkującymi teren województwa opolskiego, planującymi powrót na rynek pracy, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę lub zatrudnieni są na czas określony lub przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym;
  • są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka od 6 miesięcy do 4 lat. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia;
  • planowany termin przekazania dziecka do żłobka/pod opiekę opiekuna dziennego nie przekracza trzech miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia formularza rekrutacyjnego.
 • Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.
 • Opieka zapewniona zostanie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego albo zgodnie z zapotrzebowaniem na opiekę u opiekuna dziennego.

Z dniem 17 stycznia Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął rekrutację do projektu. Będzie ona prowadzona w trybie miesięcznych naborów, każdy do 25 dnia danego miesiąca i będzie trwać aż do wyczerpania dostępnej puli miejsc.

Podczas rekrutacji będą stosowane  kryteria preferencyjne:

 • zamieszkiwanie na terenie gminy, w której liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca (są to: Miasto Opole,Miasto Brzeg, Kluczbork, Krapkowice, Zawadzkie, Grodków, Niemodlin, Ozimek, Prudnik, Głubczyce, Lewin Brzeski, Głuchołazy, Kolonowskie, Łubniany, Strzelce Opolskie, Branice, Bierawa, Pawłowiczki, Świerczów, Olesno, Praszka, Głogówek, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Turawa)
 • osiąganie niskich dochodów tj. 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (474,00 zł na osobę)
 • niepełnosprawność rodzica

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2019 r.

 

źródło: wupopole.praca.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

piętnaście + dziewiętnaście =