16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Kampania ma na celu m.in. podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet

Temat przewodni w roku 2015 to: From Peace in the Home to Peace in the World: Make Education Safe for All – czyli Od pokoju w domu do pokoju na świecie: edukacja o bezpieczeństwie dla wszystkich.

Przemoc wobec kobiet przybiera różne formy i stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń praw człowieka. Przemoc jest przejawem dyskryminacji ze względu na płeć, do jej występowania przyczynia się brak równości. Rzeczywistość, praktyka oraz doświadczenie wskazuje, iż brak równego dostępu do rynku pracy, edukacji czy gremiów decyzyjnych stawia kobiety w podrzędnej, gorszej pozycji. W tym kontekście równość płci zmniejsza zagrożenie przemocą. Dlatego też zapobieganie przemocy wiąże się z promowaniem równości płci rozumianej jako równość szans kobiet i mężczyzn oraz solidarne i sprawiedliwe dzielenie się prawami i obowiązkami, zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

 

Przeczytaj koniecznie 16 historii ludzkiego życia, które mogłoby wyglądać inaczej.

Na terenie całego kraju w te dni udostępnione są  punkty, w których  można zasięgnąć opinii, porady i pomocy. Wszystko po to, aby przybliżyć problem dyskryminacji ze względu na płeć i udzielić pomocy- często jest tak, że osoby, które przez lata są dyskryminowane i boją się temu sprzeciwić, nie mają odwagi aby zgłosić się o pomoc. Akcja ta ma umożliwić tym osobom wyjście z cienia, wskazać im kierunek pomocy. Ważne jest również uświadomienie, że każdy z nas nie może być obojętny na dyskryminację, która go nie dotyka bezpośrednio, ale którą może zaobserwować na co dzień.

W akcję 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć włączyli się opolscy policjanci, którzy wraz z pracownikami ośrodków pomocy społecznej chcą dotrzeć do osób potrzebujących pomocy.
W opolskiej fundacji Quisisana prowadzimy cyklicznie specjalny dyżur. Chcemy o nim przypomnieć” – informuje komisarz Hubert Adamek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. – “W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00 dyżuruje nasz policjant asp. Marek Gandziorowski. Nie w jednostce policji, do której niektóre osoby boją się przyjść, tylko w przyjaznym miejscu, ponieważ niektórzy wolą, żeby taka rozmowa odbywała się gdzie indziej. My wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, stąd pomysł na zorganizowanie takich dyżurów w fundacji Quisisana” – dodaje.
 “Od stycznia do października tego roku nasi policjanci wypełnili prawie 1800 niebieskich Kart A. Wśród poszkodowanych wyraźnie przeważają kobiety – mówi podkomisarz Stefania Hadzicka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. – 2153 osoby są podejrzane o dotknięcie przemocą w rodzinie, w tym 1647 kobiet, 205 mężczyzn i 301 małoletnich dzieci.”
Symbolem kampanii jest biała wstążka noszona przez mężczyzn, która ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet.
0010514811K-849x565
źródło: rownetraktowanie.gov.pl, radio.opole.pl