Od dnia 21 grudnia 2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu rozpoczęła działalność Poradnia Medycyny Sportowej. Jest to jedyna tego typu Poradnia w Opolu, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu medycyny sportowej.

W Poradni Medycyny Sportowej przyjmowane są bezpłatnie dzieci oraz młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz młodzi sportowcy pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy potrzebują orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Poradnia Medycyny Sportowej mieści się na parterze- gabinet nr 26 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”

Poradnia jest czynna trzy razy w tygodniu:

  • we wtorki w godz. 14.0018.00
  • w środy w godz. 8.00 – 12.00
  • w czwartki w godz. 11.00 – 15.00.

Rejestracja telefoniczna: 77 47-44-692 lub osobista w SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu przy ul. Licealnej 18 w godz. 8.00 – 18.00.

Warto przypomnieć zaangażowanie z jakim Stowarzyszenie Mamy z Opola włączyło się w starania o taką placówkę:

pismo w sprawie lekarza sportowego

odpowiedź na pismo w sprawie lekarza sportowego

źródło: www.opole.pl, www.stowarzyszeniemamyzopola.blogspot.com