Od stycznia 2016 roku, mamy/opiekunowie dziecka mogą starać się o przyznanie nowego świadczenia rodzicielskiego tzw. Kosiniakowe w wysokości 1000 zł netto (na ręke).

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ:

  • bezrobotnymnie ma obowiązku bycia zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • niepracującym studentom,
  • rolnikom,
  • osobom na tzw. umowach śmieciowych,
  • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • opiekunom faktycznym dziecka,
  • rodzinom zastępczym,
  • osobom, które przysposobią dziecko

Na 1000 zł mogą, więc liczyć niepobierające zasiłku macierzyńskiego

Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Aby otrzymać świadczenie musisz wypełnić wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami:

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE – WNIOSEK

Ważne!
Świadczenie to będą mogli otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r.

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Ozimska 19 (VIII piętro), pokoje nr: 8.28 i 8.29, tel. 77-44-35-700 do 702, e-mail: bok@mcs.opole.pl

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

  1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie,
  2. skrócony odpis aktu urodzenia nowonarodzonych dzieci w rodzinie lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dzieci.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − two =