Trwa okres rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, w związku z którym rodzice i  opiekunowie dziecka mają możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej. 

Jaka jest wysokość ulgi w 2016 roku i jakie warunki należny spełnić, ale otrzymać “zwrot z podatku za dziecko”?

Ulga prorodzinna przysługuje:

 • na dzieci małoletnie (które nie są w związku małżeńskim),
 • na dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na ich wiek oraz dochody),
 • na dzieci do 25 roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł (do tych dochodów nie wlicza się renty).

Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

Kwota odliczenia zależy od liczby dzieci (spełniających warunki do objęcia ulgą) oraz dochodów rodziców.

Gdy mamy jedno dziecko

 • ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł
  lub 56 000 zł – gdy rozliczają się osobno,
 • dochód osoby samotnie wychowującej dziecko nie może przekroczyć 112 000 zł.
Jedno dziecko Wysokość ulgi miesięcznie Wysokość ulgi rocznie
Tylko jedno dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Gdy mamy dwoje dzieci
 • Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców.
Dwoje dzieci Wysokość ulgi miesięcznie Wysokość ulgi rocznie
Pierwsze dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Drugie dziecko 92,67 zł 1112,04 zł

 

Gdy mamy troje dzieci
 • Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców.
Troje dzieci Wysokość ulgi miesięcznie Wysokość ulgi rocznie
Pierwsze dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Drugie dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Trzecie dziecko 166,67 zł  2000,04 zł

 

Gdy mamy co najmniej czwórkę dzieci
 • Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców.
Czworo lub więcej dzieci Wysokość ulgi miesięcznie Wysokość ulgi rocznie
Pierwsze dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Drugie dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Trzecie dziecko 166,07 zł 2000,04 zł
Czwarte i każde następne dziecko 225,00 zł 2700,04 zł

 

Wymagane załączniki

PIT/O – dołączasz go do zeznania PIT-37 lub PIT-36.

W 2016 roku zasady rozliczania ulgi na dziecko są takie same jak w roku 2015, z tym że zamiast PIT-UZ należy wypełnić odpowiednie pozycje w PIT-37 lub w PIT-36 – w obu PIT-ach jest to sekcja zatytułowana „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.

( PIT-UZ służył do odliczenia całej kwoty ulgi na dziecko. Wypełnialiśmy go w przypadku, gdy przysługująca ulga na dzieci była wyższa niż ta, którą pozwolił odliczyć nasz podatek, czyli gdy podatek był za niski, aby odliczyć całą ulgę na dzieci. Wtedy niewykorzystaną część ulgi rozliczaliśmy poprzez PIT-UZ – dzięki temu rozwiązaniu przysługiwał nam większy zwrot podatku lub płaciliśmy mniejszy podatek.)

Kiedy ulga rodzinna nie przysługuje?

 • jeżeli dziecko prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem lub opodatkowaną stawką 19%,
 • jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Ważne: Jeżeli w roku 2015 twoja rodzina powiększyła się, ulga prorodzinna przysługuje od miesiąca urodzenia/ przysposobienia dziecka, np. dziecko urodziło się w marcu- ulga przysługuje za 10 miesięcy.Ulga na dziecko może zostać wypłacona przekazem pocztowym lub przelewem na wskazane konto bankowe.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + four =