Sezon urlopowy zbliża się malutkimi kroczkami. Jeżeli planujecie wyjazd z dzieckiem za granicę już teraz dopełnijcie formalności związane w wyrobieniem paszportu dla dziecka.

Jeżeli Wasze dziecko  będzie podróżowało po krajach Unii Europejskiej, potrzebuje paszportu albo dowodu osobistego. Jeśli dziecko wyjeżdża poza UE, musi mieć paszport.


 Wyrobienie paszportu krok po kroku:

⇒Krok pierwszy: zbierz wszystkie potrzebne dokumenty.

⇒Krok drugi: zapłać za paszport.

⇒Krok trzeci: złóż dokumenty w punkcie paszportowym.

⇒Krok czwarty: odbierz paszport dla dziecka.

paszport


Krok pierwszy: zbierz wszystkie potrzebne dokumenty

Dokumenty, jakie musisz przygotować:

 • wniosek o wydanie paszportu — dostaniesz go w punkcie paszportowym.
  • W Opolu formularze wniosków paszportowych można pobrać:
   • w siedzibie Oddziału Paszportów,
   • w Biurze Obsługi Klienta OUW w Opolu, ul. Piastowska 14.Przyjmowane są wyłącznie oryginalne formularze wniosków – w formie kartonika. Nie przyjmuje się podań wypełnionych na formularzach wydrukowanych ze stron internetowych, kserowanych itp.
 • jedną kolorową fotografię dziecka. Fotografia musi być aktualna, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • dowód wpłaty za paszport,
 • pisemną zgodę obojga rodziców albo opiekunów prawnych. Jeśli jeden z rodziców albo opiekunów nie może się pojawić — jego pisemna zgoda musi zostać potwierdzona przez konsula, urzędnika punktu paszportowego lub notariusza,
 • pisemną zgodę jednego rodzica albo jednego opiekuna prawnego oraz JEDEN z poniższych dokumentów:
  • orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
  • orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
  • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka — jeśli ojciec jest nieznany,
  • akt zgonu drugiego rodzica,
 • ważny paszport dziecka lub dowód osobisty dziecka — jeśli twoje dziecko posiada już taki dokument,
 • ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny — jeśli posiadasz.

Urzędnik może zażądać od ciebie również innych dokumentów (na przykład skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka), jeśli:

 • będzie miał wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa dziecka,
 • w dokumentach, które przedstawisz, będą sprzeczne ze sobą dane.

Krok drugi: zapłać za paszport

Za wyrobienie paszportu dla dziecka zapłacisz 30 zł, lub 15 zł — jeśli wyrabiasz paszport dla dziecka z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

 • Darmowy paszport dla dziecka przysługuje, gdy:
  • dziecko przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo operacją,
  • paszport dziecka ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora.
 • Za paszport dla dziecka zapłacisz mniej,jeśli wymienisz paszport dla dziecka przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:
  • zmienił się wygląd twojego dziecka, czyli obecnie dziecko wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie,
  • zmieniły się dane dziecka (na przykład nazwisko) albo trzeba je poprawić (na przykład w paszporcie znajduje się błędna data lub miejsce urodzenia),
  • w paszporcie dziecka nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.
  • Aby dowiedzieć się, ile zapłacisz w takich sytuacjach — skontaktuj się z punktem paszportowym, w którym chcesz złożyć wniosek.
 • Jeśli stracisz lub zniszczysz paszport dziecka z własnej winy – opłata za wyrobienie nowego paszportu będzie trzykrotnie wyższa. Przykład: jeśli paszport dla Twojego dziecka kosztuje 30 zł, a stracisz lub zniszczysz ważny paszport dziecka, to opłata za nowy będzie wynosiła 90 zł (3 x 30 zł).

Sposoby płatności są różne w zależności od punktu paszportowego.

W Opolu: przed wizytą w urzędzie można dokonać opłaty paszportowej w formie przelewu na konto Wojewody Opolskiego, wpisując w tytuł przelewu – opłata paszportowa dla: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty należy dołączyć do wniosku paszportowego.

 • Opłatę paszportową można uiszczać:
  • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
  • na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego – 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 – NBP Oddział Opole,
  • na sali obsługi klientów w siedzibie Oddziału Paszportów znajduje się monitorowane stanowisko komputerowe umożliwiające dokonanie opłaty paszportowej drogą internetową.

waiting-for-travel-1571983


Krok trzeci: złóż dokumenty w punkcie paszportowym

 1.Wniosek o paszport dla dziecka mogą złożyć:

 • rodzice — oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 • opiekunowie prawni — oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 • jeden z rodziców albo opiekunów prawnych, jeśli:
  • drugi rodzic albo opiekun udzieli pisemnej zgody. Konsul, urzędnik punktu paszportowego albo notariusz potwierdzi zgodność podpisu drugiego rodzica na zgodzie,
  • ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
  • ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • jeden z rodziców nie żyje.

Ważne!!!

⇒Dziecko do piątego roku życia  NIE musi być obecne podczas składania wniosku o paszport.

Dziecko od 5 roku życia MUSI być obecne podczas składania wniosku o paszport

Jeśli dziecko skończyło 12 lat, urzędnik pobierze odciski palców dziecka.

Jeśli dziecko skończyło 13 lat musi ponadto podpisać się na wniosku o paszport.

2. Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce.

W Opolu sprawę załatwisz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Paszportów

Siedziba Oddziału: Opole, ul. Ozimska 19, piętro II

Godziny przyjęć klientów w Oddziale Paszportów:

 • poniedziałek – 7:45 – 16:30
 • wtorek – piątek – 7:45 – 15:00

Informacja paszportowa: 77 44 11 535

Sekretariat Oddziału Paszportów: 77 44 11 540, 77 45 36 108

a-little-sand-play-1627540-1279x926


Krok czwarty: odbierz paszport dla dziecka.

 1. Na wydanie paszportu będziecie czekać do 30 dni. Podczas składania wniosku urzędnik poda dokładny termin realizacji. Jeśli pilnie potrzebujesz paszportu dla dziecka, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny — złóż wniosek o paszport tymczasowy. Otrzymasz go szybciej niż zwykły paszport. Jednak ma on krótszy termin ważności (maksymalnie 12 miesięcy).

2. Możesz sprawdzić, czy paszport dla dziecka jest już gotowy do odbioru. W tym celu:

 • wejdź tutaj i wpisz numer sprawy — znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku, które dostaniesz w punkcie paszportowym,
 • zadzwoń do urzędu wojewódzkiego i podaj numer sprawy — znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku, które dostaniesz w punkcie paszportowym.

3.Paszport dziecka może odebrać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Paszport odbiera się w punkcie paszportowym, w którym złożyło się wniosek. Przy odbiorze paszportu dla dziecka pokaż swój dokument tożsamości.

Jeśli masz poprzedni paszport dziecka — przynieś go do punktu paszportowego. Zostanie anulowany.


Termin ważności paszportu:

 • Paszport dziecka w wieku do lat trzynastu ważny jest 5 lat.
 • Paszport dziecka w wieku od lat trzynastu ważny jest 10 lat.
                                                                                                    źródło: obywatel.gov.pl