Proponowana przez MEN zmiana struktury szkolnej od września 2017 r. pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieci szkół, a szczególnie w sieci szkół podstawowych. W Opolu projektowane są następujące rozwiązania w zakresie dostosowania sieci szkolnej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole do nowego ustroju szkolnego:

 • Wszystkie dotychczasowe sześcioletnie publiczne szkoły podstawowe (18 szkół obwodowych i 1 specjalna) będą przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe.
 • W przypadku 4 szkół podstawowych (PSP Nr 2, 9, 15, 25), ze względu na możliwe przejściowe trudności w zapewnieniu warunków organizacyjnych dla najstarszych klas (VII-VIII) wskazane będzie okresowe przeniesienie oddziałów tych klas do budynków innych szkół lub włączenie ich do innych szkół, przy zastosowaniu indywidualnych rozwiązań dla poszczególnych placówek.
 • Powstaną dodatkowo dwie szkoły podstawowe w wyniku przekształcenia dwóch gimnazjów (PG Nr 8, PG dla dorosłych).
 • Do szkół podstawowych zostaną, od stycznia 2017 r., włączone 3 publiczne szkoły podstawowe funkcjonujące obecnie na terenie objętym zmianą administracyjnych granic miasta Opola (Chmielowice, Czarnowąsy, Sławice).
 • Od września 2017 r. sieć publicznych szkół podstawowych będzie obejmować 24 ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe, w tym 22 szkoły z ustalonym obwodem szkolnym, jedna szkoła specjalna i 1 szkoła podstawowa dla dorosłych z klasami VII-VIII.
 • W przypadku gimnazjów (6 gimnazjów obwodowych, 2 gimnazjów dwujęzycznych, 1 gimnazjum specjalnego i 1 gimnazjum dla dorosłych), które będą stopniowo wygaszane a ich oddziały klas II-III będą funkcjonować do 31 sierpnia 2019 r., proponowane są rozwiązania zgodne z założeniami reformy polegające na ich przekształceniu w szkoły podstawowe, włączeniu do innych szkół lub na wygaszeniu szkół w zespołach.

Przyjęte warianty wygaszenia gimnazjów zakładają:

 • 2 gimnazja przekształcone w szkoły podstawowe (PG Nr 8 i PG dla Dorosłych),
 • 1 gimnazjum w zespole złożonym ze szkoły podstawowej i gimnazjum (PG Nr 1 i PSP Nr 5) – zespół szkół przekształcony w szkołę podstawową,
 • 1 gimnazjum przekształcone w liceum ogólnokształcące (PG Nr 5),
 • 4 gimnazja wygaszone (PG Nr 6, 9, 10 i PG Specjalne),
 • 2 gimnazja włączone do szkoły podstawowej (PG Nr 4 do PSP Nr 2) i liceum ogólnokształcącego (PG Nr 7 do PLO Nr VI).
 • Uczniowie wygaszanych gimnazjów (klasy II-III) będą do ukończenia tego etapu edukacyjnego realizować obowiązek szkolny w tych samych co dotychczas budynkach szkolnych.
 • W większości szkół podstawowych uczniowie klas VII, a w następnym roku szkolnym – także klas VIII, będą kształcić się w swoich dotychczasowych szkołach podstawowych, w których zostaną zorganizowane i odpowiednio wyposażone pracownie przedmiotowe.
 • W przypadku kilku szkół, ze względów organizacyjnych, uczniowie najstarszych klas będą mieli zapewnioną naukę w budynku innej szkoły lub też będą włączeni do innej szkoły podstawowej, która dysponuje odpowiednią dla nich bazą oświatową (sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sale gimnastyczne i boiska sportowe).

źródło: opole.pl

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − 3 =