Warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest stworzenie mu korzystnych warunków wychowawczych, zwłaszcza w rodzinie. Dla dzieci i młodzieży etap rozwojowy przypadający na okres 10–14 lat nie jest łatwy. To czas tzw. burzy hormonów, szybkiego wzrostu fizycznego, zmian emocjonalnych, przechodzenie z etapu bycia dzieckiem do bycia nastolatkiem, większe wymagania szkolne i społeczne (jak się trzeba zachowywać, co wypada robić a co już nie), presja rówieśnicza, pierwsze eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi, często powierzchowna komunikacja z zapracowanymi rodzicami (sprowadzająca się do pytań typu: jak było w szkole? co masz zadane?), poczucie, że „rodzice i tak mnie nie słuchają”.

To może być niełatwy czas i dla rodziców i dla dzieci, którego skutki mogą prowadzić w dwie strony – w zależności czy pojawiającym się trudnościom i problemom będziemy chcieli poświęcić czas, uwagę i zastanowić się nad rozwiązaniami czy nie.

W pierwszym przypadku zyskać można wzmocnienie więzi rodzinnych, lepsze porozumienie miedzy rodzicami i dziećmi (częstsze rozmowy, poczucie dzieci, że z rodzicami można porozmawiać o wszystkim, wzajemne zaufanie, szacunek i miłość), zwiększenie poczucia własnej wartości (jako skuteczny rodzic szanowany przez dzieci oraz jako dziecko szanowane i wysłuchiwane przez rodziców), więcej czasu spędzanego razem, profilaktyka zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci (znam swoją wartość i jestem kochane, umiem odmawiać, mam inne zainteresowania, zasadą w naszej rodzinie jest nie zażywanie szkodliwych substancji i dbanie o zdrowie).

Wybierając drugą opcję – ignorując problem, udając, że go nie ma lub przyjmując postawę, że wszystko samo się rozwiąże lub „to minie” ryzykujemy pogłębienie kryzysu w rodzinie, częstsze sięganie po substancje psychoaktywne, coraz trudniejszy kontakt na linii rodzice – dzieci (brak rozmów, brak wspólnie spędzanego czasu), brak reguł życia rodzinnego i granic stawianych dzieciom (co może prowadzić do niebezpiecznych zachowań dzieci np. kradzieże, agresja słowna i fizyczna, zaniedbywanie nauki szkolnej, wagary).

Odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby i wynikające z nich zagrożenia jest Program Wzmacniania Rodziny 10-14 (PWR 10-14), który wspiera rodziców w procesie wychowania dając im konkretne narzędzia do pracy, a dzieciom daje m.in. możliwość poznania swoich zasobów, wzmacnia umiejętności komunikacyjne i związane z asertywnością, więcej konstruktywnie spędzonego czasu z rodzicem/opiekunem. Jest to program profilaktyki uniwersalnej (selektywnej), którego celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych, wzmacnianie kompetencji społecznych w zakresie wychowania, ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz zapobieganie innym zachowaniom problemowym młodzieży. Cel ten jest osiągany poprzez rozwijanie kompetencji wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców oraz udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków. Badania ewaluacyjne pokazują, że pozytywnym skutkiem udziału w warsztatach jest (wśród młodzieży) spadek poziomu złości i agresji w rodzinie oraz jaśniejsze ustalanie zasad przez rodziców. Dzięki uczestnictwu w programie rodzice rozwijają swoje umiejętności wychowawcze (źródło: Skuteczność programu Wzmacniania Rodziny po roku od jego realizacji, K. Okulicz – Kozaryn i J. Raduj, Serwis Informacyjny Narkomania nr 2 (58))

W Opolu, Program Wzmacniania Rodziny realizowany jest przez Fundację Aktywizacji i Edukacji Społecznej SENSO.

Fundacja powstała w 2014 r. – głównie z myślą o działaniu na rzecz rodzin (rodziców i dzieci), osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych potrzebujących wsparcia. Głównymi obszarami działalności Fundacji jest działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (poprzez prowadzenie rekomendowanych programów np. Program Wzmacniania Rodziny (PWR 10-14), Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Trening Zastępowania Agresji), edukacji z zakresu wychowania i wzmacniania więzi rodzinnych (m.in. poprzez prowadzenie szkoleń i organizowanie różnych form aktywności dla rodzin), wzmacnianie środowiska lokalnego i integracja międzypokoleniowa. Od 2015r. działania Fundacji zostały rozszerzone w kierunku działań wspomagających przedsiębiorczość w woj. opolskim.

 

Aktualnie Fundacja realizuje projekt „Miłość i granice – program dla rodzin – edycja 2” dofinansowany przez Urząd Miasta Opola. W ramach projektu prowadzi Szkołę dla Rodziców i Wychowawców oraz Program Wzmacniania Rodziny, do którego trwa rekrutacja.

Do udziału w programie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 14 lat oraz ich rodziców/opiekunów. Program skierowany jest do rodzin, w których rodzice m.in. chcą wzmocnić więzi rodzinne, czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem; nie mają pomysłów na to, jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka i czują się bezradni wobec swojego dziecka; z kole dzieci mają trudności z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu, łatwo ulegają presji rówieśniczej oraz podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych.

Pierwsze zajęcia Programu Wzmacniania Rodziny odbędą się w piątek 22.09.2017r. o godz. 17.00 w Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, na Placu Kopernika 10.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 696 320 626, e-mailowego pod adresem biuro@fundacjasenso.org.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − six =