Dziewczynka dorasta, zaczyna interesować się makijażem, Twoimi lakierami do paznokci, biżuterią. Kolejny raz zadaje Ci to samo pytanie: Czy mogę pomalować paznokcie do szkoły?

Większość szkół reguluje zapisami w Statucie lub regulaminie, co wolno uczniom, a czego nie wolno.

W opolskich szkołach podstawowych pojawiają się zapisy:

  1. Każdego ucznia obowiązuje zakaz stosowania makijażu, utleniania i farbowania włosów oraz malowania paznokci.
  2. Uczesanie każdego ucznia powinno być estetyczne.
  3. Dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii (Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jej uszkodzenie lub zagubienie).
  4. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
  5. Zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków oraz innych środków odurzających i stosowania przemocy fizycznej.

A normy zachowania?

Regulamin zobowiązuje ucznia do:

  1. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
  2. Poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka
  3. Zachowania w tajemnicy treści korespondencji i zwierzeń osobistych powierzonych w zaufaniu.
  4. Przeciwstawiania się przejawom brutalności, nieuczciwości i wulgarności
  5. Naprawiania wyrządzonej przez siebie krzywdy drugiej osobie, a szczególnie młodszym od siebie uczniom szkoły.

Nie przestrzeganie regulaminu szkoły może skutkować obniżeniem oceny z zachowania lub ukaraniem poprzez: naganę, upomnienie przy całej klasie, przeniesieniem do klasy równoległej.

To tylko kilka zasad obowiązujących w opolskich szkołach, określonych zapisami w Statutach, nie zmienia to jednak faktu, że w wielu pojawia się pkt. o całkowitym zakazie makijażu, malowania paznokci czy też farbowaniu włosów. Za takie zachowanie nauczyciel może ucznia ukarać. Warto, więc zapoznać się z regulaminem szkoły, zanim pozwoli się córce, na pomalowanie paznokci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − fifteen =