Dysleksja: to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

 • DYSLEKSJA – specyficzne trudności w czytaniu;
 • DYSORTOGRAFIA – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
 • DYSGRAFIA – niski poziom graficzny pisma.

Objawy dysleksji rozwojowej

 • Opóźniony rozwój mowy;
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
 • oburęczność;
 • mylenie prawej i lewej ręki;
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowali i wydali broszury dla rodziców na temat dysleksji  – POBIERZ

W Opolu zdiagnozować dysleksję możesz w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu na ul. Niedziałkowskiego 9.

Źródło:ptd.edu.pl, men.gov.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + two =