Radni Miasta Opola jednogłośnie przyjęli projekt uchwały, która obniża opłatę za pierwszy miesiąc pobytu nowo przyjętych dzieci do 50% oraz uchwałę dot. rozbudowy żłobka przy ul. Górnej, na który przeznaczone będzie 600 tysięcy złotych.

Obecnie, w żłobku nr 3 przy ul. Górnej w Opolu pod opieką jest 58 dzieci,  planowane inwestycje zwiększą liczbę miejsc o 24.

Inicjatywa miasta dotycząca ulgi za pierwszy miesiąc pobytu dziecka w żłobku związana jest z faktem, że to okres adaptacyjny, więc dzieci nie są wtedy pozostawiane w żłobku w pełnym wymiarze godzin.

     źródło: opole.pl

Przeczytaj: Rejestr żłobków w Opolu