Gdy wielkimi krokami zbliża się moment, kiedy musicie lub chcecie oddać dziecko do żłobka, przygotujcie się do tego psychicznie ale i merytorycznie. Pożegnanie z codziennością przy boku malucha nie jest łatwe, ale świadomość, że będzie ono bezpieczne na pewno Wam ułatwi taką rozłąkę.

Zanim więc zdecydujecie się zapisać  dziecko do żłobka, warto dowiedzieć się jakim ogólnym zasadom podlegają żłobki i które faktycznie placówki żłobkami są…

W Opolu znajduje się 18 zarejestrowanych żłobków, w tym 5 publicznych :

Pobierz: REJESTR ŻŁOBKÓW OPOLE

Nr Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego Liczba miejsc Miejsce prowadzenia e-mail
1 Centrum Opieki i Edukacji „DINO” s. c.

Katarzyna Rerich,

Grzegorz Markowiak

63 45-061 Opole,

ul. Katowicka 50

gm@dino.edu.pl
2 Żłobek PMP

Gmina Opole

93 45-861 Opole,

ul. Dambonia 3

zlobekpmp@neostrada.pl
3 Żłobek Nr 2

Gmina Opole

60 45-056 Opole,

Plac Teatralny 3

zlobek2opole@wp.pl
4 Żłobek Nr 4

Gmina Opole

100 45-083 Opole,

ul. Barlickiego 2

Zlobeknr4opole@wp.pl
5 Żłobek Nr 9

Gmina Opole

93 45-286 Opole,

ul. Skautów Op. 6

zlobek9opole@op.pl
6 Firma „Aleksandra”

Aleksandra Kłobut

30 459517 Opole,

ul. Groszowicka 16

da.klobut@op.pl

info@pluszowykacik.pl

7 Agencja Mawex Maria Śmigielska Sp. j. 91 45-802 Opole,

ul. Partyzancka 7

ul. Powstańców Śl. 34

biuro@kinder-centrum.pl
8 Bajkowo s. c

Anna Kobzan

Jakub Szmytka

59 45-037 Opole,

ul. Sienkiewicza 17

centrum@bajkowo-opole.pl
9 Service Center s. c.

Bogumiła Paprocka,

Jakub Paprocki

75 45-601 Opole,

ul. Wieluńska 21

info@zlobek-paprotka.pl
10 Grzegorz Tarka

„Kraina Marzeń”

49 45-564 Opole,

ul. L. Solskiego 29

krainamarzen24@

gmail.com

11 Żłobek Nr 3

Gmina Opole

58 45-403 Opole,

ul. Górna 50

zlobek3.opole@gmail.com
12 Agnieszka Wąsowicz

 

22 45-707 Opole,

ul. Turkusowa 2

 

krainaelfów.opole@op.pl
13 Całodobowe Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Kangurek 24” s. c.

Marzena Trojanowska, Ryszard Gorzula

30  

45-470 Opole

ul. Lawendowa 18

biuro@kangurek24.pl
14 Żłobek Niepubliczny „Płomyczki”

Aneta Banach

44 45-670 Opole,

ul. A.Bassego 9a i

ul. Św. Jacka 2

anetabanach@yahoo.pl
15 Centrum Kreatywności-Kreatywny Żłobek Karolina Mysiura-Wojtuś

 

59 45-215 Opole,

ul. Luboszycka 11/30

centrum_kreatywnosci@vp.pl
16 Niepubliczny Żłobek „Niedźwiadek” s. c.

Patrycja Szulc, Damian Janas

57 45-347 Opole,

ul. Wapienna 10

patrycjaszulc@onet.pl

adajanas@gazeta.pl

17 Żłobek „Słoneczko” Anna Zawisza „SUN” 15 45-590 Opole,

ul. Kowalska 4

info@przedszkole-sloneczko.net
18 Niepubliczny Żłobek MAŁE NUTKI

Joanna Kasprzak-Dżyberti

41 45-865Opole,

ul. Niemodlińska 60

dyrektor@malenutki.pl

 

baby-1-1532219-640x480

Kilka faktów:

 • Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 3 lata.
 •  W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. (W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.)
 • Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.
 • Organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny ( przez zapisaniem dziecka do placówki zapoznajcie się z nim!!!) nadawany przez dyrektora.
 • Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek posiadać musi co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci.
 • Lokal, w którym jest prowadzony żłobek,oraz jego wyposażenie muszą spełniać następujące warunki:
  • powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2 ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia każdego pomieszczenia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że: a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2 , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2 , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
  • w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
  • jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że: a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,
  • pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;
  • żłobek, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.
 • Prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.2) ) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.
 • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka sprawuje nadzór nad żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Pobierz:

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 5 =