W przypadku poronienia lub urodzenia martwego dziecka, kobieta ma prawo do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. W praktyce jednak, większość kobiet, po niezbędnych zabiegach medycznych, otrzymują zwolnienie lekarskie na około 7 dni.

Podstawo­wym dokumentem poświadczającym fakt urodzenia dziecka i w kon­sekwencji zobowiązującym go do udzielenia urlopu macierzyńskiego jest akt urodzenia. W przypadku, w którym dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Wówczas sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce Uwagi, że dziecko urodziło się martwe. Aktu zgonu nie sporządza się. Taki dokument stanowi podstawę do przyznania kobiecie urlopu macierzyńskiego na podstawie art. 180? § 1 kp (tj. w wymiarze 8 tygodni) oraz zasiłku macierzyńskiego.

Gdy pisemne zgłoszenie martwego urodzenia zawiera wszystkie dane, przede wszystkim jego płeć, kierownik USC ma obowiązek sporządzić akt urodzenia, z adnotacją o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży. Brak tych elementów bę­dzie natomiast powodować wydanie decyzji o odmowie sporządzenia aktu stanu cywilnego.

Część ekspertów uważa, że w przypadku urodzenia martwego przed 22 tygodniem ciąży zasiłek macierzyński nie przysługuje, jest to bowiem poronienie. W takim przypadku kobiecie przysługuje np. zasiłek chorobowy. Rozróżnienie poronienia i urodzenia martwego dziecka zostało dokonane na potrzeby prowadzenia dokumentacji medycznej.

Jeżeli rodzice uzyskają z USC akt urodzenia dziecka wówczas matka powinna nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego  oraz urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni.

źródło: placewfirmie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 6 =