Wykorzystywanie seksualne dziecka ma kilka definicji: kliniczną, społeczną i prawną. Przykładem klinicznej definicji, w  której najważniejsza jest trafna diagnoza, jest definicja Światowej Organizacji Zdrowia: „włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a  innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy. Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby” (za: Sajkowska, 2002, s. 7).

Kontakty seksualne dziecka z osobą dorosłą mają na niego bardzo negatywny wpływ, zarówno na jego rozwój fizyczny jak i emocjonalny i społeczny.

Konsekwencje wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie

Według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z roku 2016 długofalowe konsekwencje WSD dotyczą wielu sfer życia. Często objawiają się  w życiu dorosłym poprzez (Finkelhor, 1986, za: Beisert, Izdebska, 2012):

  • zaburzenia emocjonalne i zaburzenia  obrazu  własnej  osoby  (depresja,  zachowania autodestrukcyjne);
  • zaburzenia somatyczne i dysocjacyjne (lęk i napięcie, koszmary nocne, zaburzenia snu i odżywiania, różne postaci dysocjacji);
  • zaburzenia samooceny (poczucie izolacji i alienacji, skrajnie niska samoocena);
  • zaburzenia interpersonalne (trudności w kontaktach z ludźmi, spadek zaufania wobec ludzi,poczucie zdrady, lęk wobec partnerów seksualnych, podatność na ponowne wykorzystanie);
  • zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym  (uzależnienie  od  alkoholu  i narkotyków, prostytucja);
  • zaburzenia seksualne (lęki wobec seksualności, poczucie winy, brak satysfakcji, obniżenie pragnienia seksualnego, zaniżona ocena siebie jako partnera seksualnego, zaburzenia orgazmu, kompulsywne unikanie lub kompulsywne poszukiwanie kontaktów seksualnych).

Pełny raport znajdziesz TUTAJ

źródło: https://fdds.pl/kategoria_bazy/raporty-z-badan/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − 14 =