Urlop macierzyński przysługuje pracownicy , która w czasie trwającego zatrudnienia w ramach stosunku pracy urodziła dziecko

Wymiar urlopu macierzyńskiego:

  • 20 tygodni ( 140 dni ) w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni ( 217 dni ) w przypadku urodzenia dwojga  dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni ( 231 dni ) w przypadku urodzenia trojga  dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni ( 245 dni ) w przypadku urodzenia czworga  dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni ( 259 dni ) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej   dzieci przy jednym porodzie.

Pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego- o ile pracownica nie korzysta z niego przed porodem, zgodnie  z art. 1831§2 k.p., jest dzień porodu.

Pracownica może wykorzystać maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed urodzeniem dziecka.

Ubiegając się o urlop macierzyński należy złożyć u pracodawcy:

  • wniosek o urlop macierzyński
  • zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu-

w przypadku wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem,

  • akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o porodzie ze szpitala w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego od dnia porodu

do pobrania Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem

0008586380S-1280x1920

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Natomiast, jeżeli dojdzie do zgonu dziecka po upływie 8 tygodnia życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownica, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim wypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, z pozostałej części tego urlopu może skorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala

Do pobrania Wniosek pracownika o przerwanie urlopu macierzyńskiego

Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński

  • Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego  przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.
  • Jeżeli jednak pracownica wystąpi nie później niż 14 dni po porodzie z wnioskiem o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim- urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 26 tygodni, to wówczas zasiłek macierzyński za okres wszystkich tych urlopów ( również za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego) będzie wynosił 80% podstawy wymiaru.

Przeczytaj koniecznie:

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + eighteen =