Najważniejsze informacje

  • Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
  • Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola:
    1. na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w placówce przez rodziców dziecka,
    2. na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Kryteria naboru
W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola będzie większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne będzie realizowane w dwóch etapach:

  • na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, wynikające z ustawy o systemie oświaty,
  • na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r.  pobierz

Terminy naboru

  • deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie, będą przyjmowane w terminie od 22 do 29 lutego 2016 r.
  • wniosko przyjęcie do przedszkola będą przyjmowane w terminach:
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

07.03.2016 r. – 23.03.2016 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156).

 

do 29.03.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

12.04.2016 r.

godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

13.04.2016 r. – 20.04.2016 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

22.04.2016 r.

godz. 15.00

 

Dodatkowe informacje o naborze do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 zostaną zamieszczone w Opolskim Serwisie Oświatowym oraz na tablicach informacyjnych w przedszkolach do dnia 19 lutego 2016 r.

źródło: oswiata.opole.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + twelve =