Budżet Obywatelski 2017- Opole ma głos

382

Przed nami kolejna odsłona Budżetu Obywatelskiego miasta Opola

Harmonogram przewiduje zgłaszanie projektów od 2 maja do 19 czerwca 2016 r. Głosowanie odbędzie się od 10 października do 23 października 2016 r.

Każdy, kto ma ukończone 16 lat i jest mieszkańcem Opola może złożyć wniosek, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Stowarzyszenie Mamy z Opola zgłosiło w 2016 roku projekt “Bo zdrowie jest najważniejsze”, zakładający możliwość przeprowadzenia przesiewowych badań usg dzieci. Zabrakło 25 głosów, aby projekt mógł być zrealizowany.

Liczymy, że w tym roku bardziej nam się poszczęści.

Jeżeli macie pomysł jak zmienić Opole na bardziej przyjazne rodzinom, piszcie do nas na adres: stowarzyszenie@mamyzopola.pl– każda opinia się dla nas liczy!!! chcemy napisać projekt,  który wyjdzie naprzeciw Waszym oczekiwaniom.

Bo zdrowie jest najważniejsze

 

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim  w roku 2017:

15 marca 2016r. Zarządzenie Prezydenta o powołaniu Zespołu ds. BO i podanie zarządzenia do publicznej wiadomości
do 8 kwietnia 2016r. Wypracowanie regulaminu BO na 2017r. Spotkania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
od 15 kwietnia 2016r. Kampania promocyjna (klikon, spotkania z mieszkańcami, wnioskodawcami, promocja BO itd.)
od 2 maja do 19 czerwca 2016r. Zgłaszanie przez mieszkańców Opola i inne podmioty zadań do Budżetu Obywatelskiego
od 20 czerwca do 1 sierpnia 2016r. Analiza i zaopiniowanie przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zgłoszonych zadań, a w przypadku stwierdzenia braków lub błędów w złożonych wnioskach z uwzględnieniem 14 dni na wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia braków lub poprawienia błędów oraz przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego listy rekomendowanych do realizacji zadań
od 2 sierpnia do 16 sierpnia 2016r. Przygotowanie list zadań zaopiniowanych przez wydziały negatywnie i pozytywnie
od 17 sierpnia do 1 września 2016r. Składanie odwołań do Prezydenta od negatywnie zaopiniowanych zadań
od 2 września – 16 września 2016r. Opiniowanie odwołań przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i poddanie wniosków pod ostateczną decyzję Prezydenta
19 września 2016r. Prezentacja zadań
od 10 października do 23 października 2016r. Głosowanie nad zadaniami
10 listopada 2016r. Ogłoszenie wyników głosowania – sala CDO
do 15 listopada 2016r. Wpisanie zwycięskich zadań do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + four =