Polacy rozwodzą się coraz częściej. Podobnie zresztą jak cały świat, w którym rozwody są bardzo powszechne. I chociaż do europejskiej czołówki jest nam daleko, to w 2013 roku rozpadło się już 66,1 tys. małżeństw, a 10 lat wcześniej “tylko” 49 tys. 

Dlaczego się rozwodzimy?

W gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że ile rozwodów, tyle ich przyczyn. Każda historia jest inna, każda zawiera odmienne emocje, często bardzo przykre. Rozwód nigdy nie jest przyjemnością, nawet ten przeprowadzany w atmosferze wzajemnego szacunku i świadomości wspólnie podjętej decyzji. W 2015 roku najczęstszą przyczyną rozwodów była “niezgodność charakterów”, czyli po prostu brak dopasowania i umiejętności znalezienia kompromisu w sposobie bycia. Od lat jest to zresztą najważniejszy powód rozstań. Zaraz po niezgodności charakterów znajdziemy zdradę. W 2015 r. niedochowanie wierności było powodem 15,2% wszystkich rozwodów w Polsce, w 2010 – 25,4%, w 2004 r. – 24%. Trzecim powodem, tym samym od wielu lat, jest nadużywanie alkoholu. Wśród powodów rozstania wymienia się także: naganny stosunek do członków rodziny, trudności finansowe i/lub mieszkaniowe, niedobór seksualny, różnice światopoglądowe.

Kto składa pozew?

75% wszystkich pozwów rozwodowych składają kobiety. I najczęściej są to kobiety młode, w wieku 30-39 lat, mieszkanki dużych miast. Staże małżeńskie rozwodzących się par nie są długie. Statystycznie najczęściej rozstają się pary, które były małżeństwem przez 5-9 lat (24,6% wszystkich rozwodów w 2015), a najrzadziej pary, które są po ślubie mniej niż rok lub więcej niż 25 lat.

Rozwód a dzieci

Rozstanie okupione jest przykrością, smutkiem i rozczarowaniem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy para ma dzieci. Najczęściej rozstają się pary, które dzieci nie mają. W 2015 roku było to 41,8% wszystkich rozwodów. W tym samym roku pary, które rozstały się mając tylko jedno dziecko stanowiły 36,5%. Najrzadziej rozstają się osoby mające troje i więcej dzieci. Jeśli para nie ma dzieci, proces rozwodowy trwa zazwyczaj około 3 miesięcy. Może się zdarzyć, że para nie dostanie rozwodu, na przykład w sytuacji, gdy rozstanie spowoduje radykalne pogorszenie warunków życia dzieci i jednego z rodziców.

dlaczego Polacy się rozwodzą

Rozwód po opolsku

Opolanie również się rozwodzą. Jak pokazują dane GUS w naszym województwie liczba rozwodów wzrasta:

w 1990 roku miało miejsce 955 rozwodów,

w roku 2000 już 985 par się rozwiodło,

w 2010 roku problem ten dotknął 1047 małżeństwa,

w 2013 roku odnotowano 1100 rozwodów,

a w 2014 już 1133 rozwody.

W naszym regionie jednym z najczęstszych powodów rozstania jest wspomniana już długotrwała nieobecność, która na przykład 20 lat temu była zjawiskiem marginalnym.

Rozwód – problem społeczny

W wielu krajach Europy rozstaje się znacznie więcej małżeństw niż w Polsce. Jednak z każdym rokiem jesteśmy coraz wyżej w tym przykrym rankingu i należy się spodziewać, że już wkrótce dorównamy Czechom, Duńczykom, Szwedom czy mieszkańcom Luksemburga. Coraz częściej problem rozstań poruszany jest w mediach i przez psychologów. Polacy widzą w nim problem społeczny i mają świadomość negatywnego wpływu rozwodu na psychikę dzieci, rodziców, najbliższego otoczenia.

źródła: GUS / www.onet.pl / www.wyborcza.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 5 =