Dnia 12.03.2018r. zakończył się etap nadsyłania zgłoszeń do nagrania piosenki dla dzieci “Wole Opole” – (tekst i muzyka Basia Beuth), którego organizatorem jest Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu.

Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń, do nagrania piosenki jury ostatecznie wybrało 18 dzieci. Etap prób rozpoczął się dnia 24.03.2018. Pierwsze spotkanie poświęcone było solistom, którzy zapoznali się z całym, dość obszernym tekstem utworu.

Dnia 29.03.2018 w Studenckim Centrum Kultury odbyło się drugie spotkanie, w którym wzięli udział już wszyscy wokaliści. Młodym artystom życzymy świetnej zabawy i wspaniale spędzonego czasu na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 5 kwietnia br. o godz. 16.30 także w SCKu.

Kolejnym etapem będzie już nagranie piosenki w studiu, a później teledysku, w którym wystąpią wszystkie dzieci, które zgłosiły się w czasie organizowanego castingu. Rodzice i wokaliści spisali się na medal, więc każde zgłoszone dziecko będzie miało swoją rolę w tworzeniu tej wspaniałej piosenki!!

Inspiracja i pomysł Stowarzyszenia Mamy z Opola – Realizacja Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu.

Nagranie piosenki realizowane jest w ramach projektu “Przebudowa placów miejskich w Opolu nr umowy RPOP.05.03.01-16-0037/16-00.”